Hopp til innhold

Havnivå og klima

Havnivået endrer seg, nye havstrømmer oppstår, og issmeltingen endrer jordens tyngdefelt. Les om hvordan vi kartlegger klimaendringer.

Det globale havnivået stiger. Økte havtemperaturer og smelting av isbreer er de viktigste årsakene til dette.

Les mer

Synker havet eller hever landet seg? Landheving slik vi kjenner den i Skandinavia skyldes i hovedsak siste istid. Store mengder is lå over Skandinavia og trykket landet ned. Da isen smeltet, begynte l...

Les mer

Havstraumane oppstår når sola varmar opp vatnet, noko som set det i rørsle.

Les mer

Når isen smeltar på Grønland, skulle ein tru at havnivået stig her i nord, mellom anna langs norskekysten. Men vatnet vil tvert imot samle seg på den sørlege halvkula.

Les mer

Svalbard blir stadig høyere. Nye målinger forklarer hvorfor landhevingen er større enn det modellene forutser.

Les mer

Jordkloden er kontinuerlig i endring. For å overvåke endringene bruker vi stadig mer avanserte satellitter, måleinstrumenter og teknikker.

Les mer

Kartverket måler endringer og bevegelser på jorden med millimeters nøyaktighet fra et geodetisk jordobservatorium på Svalbard. Vi tar utgangspunkt i kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer.

Les mer

Forskere ved Kartverket har utarbeidet en ny oversikt over hvordan Norge beveger seg basert på data fra et landsdekkende nettverk av GPS-stasjoner.

Les mer

Understanding the sources of this sea-level rise is important for improving confidence in future projections. The national sea level observing system in Norway is maintained and operated by the Norweg...

Les mer

Depending on our future greenhouse gas emissions, projections of global sea-level rise show an increase or acceleration towards 2100.

Les mer

Understanding why and how the sea-level changes took place is key to improving our understanding of what may happen in the future.

Les mer

Observations from satellite geodesy show that both the Greenland and Antarctic ice sheets are is losing more ice than it is gaining, and are contributing to global sea-level rise.

Les mer