Galileo er Europas svar på amerikanernes GPS, som er et system utviklet og finansiert av det amerikanske forsvaret.

Det er viktig for Norge å bygge opp et mest mulig pålitelig system som også dekker nordområdene. Kartverket jobber nå med å teste ut hvordan Galileo vil komme til å fungere. Utfordringen i nordområdene og ved polene er store i forhold til satellittbaserte posisjonstjenester.

Spesiell atmosfære i nord

Satellittene står lavt på himmelen i nord. Nordområdene er også preget av en spesiell atmosfære med brå endringer i det øvre laget (ionosfæren), noe som påvirker signalene som sendes fra satellittene. Mye nordlys betyr at det er mye aktivitet i ionosfæren. Fordelen i nord er at vi ser satellitter flere steder på himmelen.

Global dekning

Galileo vil bli Europas eget globale satellittbaserte navigasjonssystem som vil gi høy nøyaktighet og som garanterer global dekning. Galileo vil garantere dekning selv under ekstreme hendelser, i motsetning til andre satellittbaserte navigasjonssystemer som amerikanske GPS og russiske GLONASS. Galileo vil straks gi informasjon dersom en av satellittene ikke er tilgjengelig. En slik "safety of life" tjeneste som Galileo vil tilby, vil sørge for et pålitelig system som trengs blant annet i redningssituasjoner, flytrafikk, ambulanse og hurtigbåter.

Observerer jordas helsetilstand

For Kartverket er satellittbaserte posisjonstjenester, som eksempelvis GPS, blitt den viktigste teknikken for stedfesting, som er blant Kartverkets oppgaver. All overvåking av jorda gjøres fra rommet.

Vi bruker GPS til alt, og når vi får opp Galileo sammen med GPS får vi en enda bedre dekning med flere satellitter. Vi får mer data å jobbe med. Dette betyr at vi kan observere helsetilstanden på jorda vår enda bedre. Vi kan også måle jordskorpebevegelser, havnivåendringer, isavsmelting på millimeters nøyaktighet.

Kartverket benytter denne satellitteknologien også til å overvåke oljeplattformers bevegelser på havbunnen for oljeselskaper.

Presis referanse for geografisk informasjon

Siden jorda er i konstant bevegelse må alle endringer og bevegelser på jorda måles mot noe som har et fast punkt. Kartverkets oppgave er å etablere en presis referanse for disse målingene.

En slik referanseramme ligger til grunn for all geografisk informasjon; kart, posisjonering, jordobservasjon og måling av klimaendringer.

Galileo vil vi bli bedre til å realisere og vedlikeholde referanserammen. Når vi kan benytte Galileo sammen med andre teknikker, som blant annet jordobservasjonsantennen i Ny-Ålesund og et satellitt laserinstrument, som best beregner høyden til satellitten fra bakken, vil Galileo bidra på en helt annen måte enn GPS har gjort til nå.